Formænd igennem 100 år

1906 – 1921
Bryggeriejer Chr. Petersen
Købmand M. Mørup
1921 – 1928
1928 – 1930
Arkitekt S. Bøtker
Pens. Lærer Bull
1930 – 1938
1938 – 1939
Pens. Lærer Negendahl
Rutebilejer M.G. Hermansen
1939 – 1953
1953 – 1963
Landsretssagfører Erik Helm
Malermester Chr. Paulsen
1963 – 1978
1978 – 1987
Assurandør H. Brodersen
Købmand Peter Kamper
1987 – 1994
1994 – 2002
Radioforhandler Jef Jefsen
Forsikringsmægler Bernt Knudsen
2002 – 2022
2022 -
Claus Heise Østergaard