Formænd igennem 100 år

1906 – 1921
Bryggeriejer Chr. Petersen
1921 – 1928
Købmand M. Mørup
1928 – 1930
Arkitekt S. Bøtker
1930 – 1938
Pens. Lærer Bull
1938 – 1939
Pens. Lærer Negendahl
1939 – 1953
Rutebilejer M.G. Hermansen
1953 – 1963
Landsretssagfører Erik Helm
1963 – 1978
Malermester Chr. Paulsen
1978 – 1987
Assurandør H. Brodersen
1987 – 1994
Købmand Peter Kamper
1994 – 2002
Radioforhandler Jef Jefsen
2002 – 2021
Forsikringsmægler Bernt Knudsen
2021 -
Claus Heise Østergaard